Disclaimer

De tips op deze website worden aangeleverd door bezoekers van over de hele wereld. We kunnen niet garanderen dat alle tips het gewenste resultaat hebben in iedere situatie. Waar mogelijk adviseren we, dat als een tip gebruikt wordt, om de tip te testen op een klein onopvallend gedeelte.

Gebruik van de informatie op deze website is geheel voor eigen risico.

De informatie wordt met uiterste zorg samengesteld. Aan de inhoud kan op geen enkele manier rechten onleend worden. ForAllTips behoud het recht on te allen tijde informatie of diensten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

ForAllTips kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct of indirect, welke voortkomen uit het gebruik van informatie op deze site.

Door gebruik te maken van de informatie welke via deze site beschikbaar gesteld wordt zult u, of ieder ander, afzien van het ondernemen van juridische stappen tegen ForAllTips voor welke resultaten of schade dan ook, voortkomend uit het gebruik van beschikbaar gesteld informatie. U stemt in met het schadeloosstellen van ForAllTips, en alle bijbehorende, tegen iedere mogelijke claim, eisen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven, inclusief advocaatkosten, voortvloeiend uit, of gerelateerd aan, het gebruik van de informatie op deze site.


Links naar andere sites

ForAllTips kan links naar andere sites opnemen, welke onderhouden worden door derden, zogenaamde "linked sites". Deze links worden enkeld opgenomen voor het gemak van onze bezoekers. Geen enkele van de informatie op de gelinkte sites wordt onderhouden of gecontroleerd door ForAllTips en ForAllTips is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. ForAllTips wijst iedere aansprakelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de gelinkte sites.


Copyright ©

Het gebruik of vemelding van een merknaam, productnaam of handelsmerken op deze website is op geen enkele wijze bedoeld om te suggereren dat de eigenaar van het bedrijf, merk of handelsnaam op enige manier verbonden is met deze site of deze site ondersteund.

Al het materiaal op deze website, inclusief site ontwerp, illustraties, tekst elementen, afbeeldingen, icons en logo´s (gezamenlijk "de inhoud"), inclusief die van derden, is beschermd door auteursrechten en/of handelsmerken welke eigendom zijn van ForAllTips en gerelateerde ondernemingen, van derden of van de respectievelijke eigenaars van het handelsmerk/auteursrecht.

Copyright van ForAllTips©, 2021. All rights reserved.

Onbevoegd gebruik van de inhoud van de website kan leiden tot schending van het auteursrecht.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ForAllTips mag geen enkele inhoud van deze website verveelvoudigd, gewijzigd, verstuurd en/of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook.

In de volgende gevallen is geen toestemming vereist:

  • Beperkte quotering ten behoeve van reviews
  • Niet-commercieel persoonlijk gebruik welke zijn toegestaan volgens de copyrightwet.

Voor toestemming kunt u contact opnemen met ons via ons contact formulier

In alle gevallen is het noodzakelijk om de bron van de informatie te vermelden;
Bron: www.foralltips.nl  © 2021